****     تار نما هنری ، ادبی ، فرهنگی و آموزشی هرات باستان     ****
Home Music Photo Contact

معلومات عمومیابر چگونه تشکیل می شود؟

 

      وقتی هوای گرم بالا می رود، خنک می شود. بخار آب موجود در هوا متراکم شده و قطرات کوچک آب تشکیل می دهد. این قطرات آن قدر کوچک هستند که به زمین نمی افتند، بلکه در هوا معلق می مانند. در ارتفاعات بالاتر قطرات آب بیشتر سرد شده و بلور های کوچک یخ تشکیل می دهند. یک ابر ، توده ای از قطرات کوچک آب و یا مجموعه ای از بلور های کوچک یخ است.

      برخی از ابر ها شبیه پنبه پفکی هستند. به این ابر ها (( کومولوس )) می گویند. بعضی ابر ها ورقه های نازکی هستند . به این ابر ها (( استراتوس )) می گویند، که به معنی ورقه های نازک است. ابر های (( سیروس )) در ارتفاعات بالاتر ایجاد می شوند. ابر های رعد و برقی ، یا ابر هایی که بارندگی سنگین ایجاد می کنند، خاکستری تیره رنگ به نظر می رسند. این ابر ها انباشته از رطوبت هستند که باعث می شود قطرات آب به صورت باران به سمت زمین سرازیر شود. ابر های سفید سبک هستند و اشعه آفتاب می تواند از خلال ابر ها عبور کرده ، و آنها را سفید جلوه دهد، ولی گاهی ابر های غلیظ و سنگین آسمان را می پوشانند، و نور آفتاب نمی تواند به سهولت از آنها عبور کند و به این جهت خاکستری دیده می شوند.

 

 

Copyright © 2012 All Rights Reserved. heratcity.net

tpayman@gmail.com